Note catre investitori

08 mai 2024

SAI Swiss Capital Asset Management SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr J40/10183/09.10.1998, Capital Social 430.000 RON, Autorizata prin Decizia CNVM 4551/28.10.1998; Inscrisa in Registrul CNVM cu nr PJR05SAIR/400015 din data de 14.12.2004, in calitate de administrator, anunta investitorii FDI Active Dinamic, despre: -aparitia rapoartelor de administrare pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023. Rapoartele se pot obţine, în mod gratuit la sediul SAI Swiss Capital Asset Management SA -obligativitatea actualizarii datelor personale, in conformitate cu Legea nr. 129/2019 și a Regulamentului ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului -la sediul societatii de administrare sunt asteptati toti investitorii ce au o detinere mai mica de o unitate de fond pentru a rezolva aceasta situatie, având în vedere prevederile art.101 alin.(2) din Regulamentul ASF nr.9/2014 si anume “Orice deţinător de titluri de participare are obligaţia de a deţine în permanenţă cel puţin o unitate de fond”. Actualizarea datelor personale se poate realiza la sediul SAI Swiss Capital Asset Management SA, in Bucuresti, Bulevardul Dacia nr.20, etaj 4, Cladirea “Romana Offices”, sector 1. Informatii suplimentare pot fi obtinute la Tel: 0214084220, Fax: 0214084222

PDF file Raportare 31.12.2023 FDI Active Dinamic

04 octombrie 2022

SAI Swiss Capital Asset Management SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr J40/10183/09.10.1998, Capital Social 430.000 RON, Autorizata prin Decizia CNVM 4551/28.10.1998; Inscrisa in Registrul CNVM cu nr PJR05SAIR/400015 din data de 14.12.2004, in calitate de administrator,anunta investitorii FDI Active Dinamic, cu privire la Raportul de administrare pentru anul 2021 si anume actualizarea Anexei 3 privind remuneratiile acordate in exercitiul financiar 2021 pentru personalul SAI Swiss Capital Asset Management S.A., la punctul 2C “Functii cu atributii de control” prin completarea functiei externalizate, si anume cea de auditor intern. Anexa 3 la Raportul aferent anului 2021 se poate obţine, în mod gratuit la sediul societatii de administrare SAI Swiss Capital Asset Management SA sau accesand pagina de internet www.sai-swisscapital.ro


PDF file Raportare 31.12.2021 FDI Active Dinamic

28 septembrie 2022

SAI Swiss Capital Asset Management SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr J40/10183/09.10.1998, Capital Social 430.000 RON, Autorizata prin Decizia CNVM 4551/28.10.1998; Inscrisa in Registrul CNVM cu nr PJR05SAIR/400015 din data de 14.12.2004, in calitate de administrator, anunta investitorii FDI Active Dinamic, privind obligativitatea actualizarii datelor personale, in conformitate cu Legea nr. 129/2019 și a Regulamentului ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. De asemenea sunt asteptati la sediul societatii de administrare toti investitorii ce au o detinere mai mica de o unitate de fond pentru a rezolva aceasta situatie, având în vedere prevederile art.101 alin. (2) din Regulamentul ASF nr.9/2014 si anume “Orice deţinător de titluri de participare are obligaţia de a deţine în permanenţă cel puţin o unitate de fond”. Actualizarea datelor personale se poate realiza la sediul SAI Swiss Capital Asset Management SA, in Bucuresti, Bulevardul Dacia nr.20, etaj 4, Cladirea “Romana Offices”, sector 1. Informatii suplimentare pot fi obtinute la Tel: 0214084220, Fax: 0214084222

22 august 2022

SAI Swiss Capital Asset Management SA,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr.J40/10183/09.10.1998, Capital Social 430.000 RON, Autorizata prin Decizia CNVM 4551/28.10.1998; Inscrisa in Registrul CNVM cu nr.PJR05SAIR/400015 din data de 14.12.2004, in calitate de administrator, anunta investitorii FDI Active Dinamic, cu privire la importanța și obligativitatea actualizării datelor personale conform Legii nr.129/2019 și a Regulamentului ASF nr.13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Actualizarea datelor personale se poate realiza la sediul SAI Swiss Capital Asset Management SA, in Bucuresti, Bulevardul Dacia nr.20, etaj 4, Cladirea “Romana Offices”, sector 1. Pe aceasta cale reamintim investitorilor necesitatea si importanta actualizarii datelor. Informatii suplimentare pot fi obtinute la Tel:0214084220

18 august 2022

Va facem cunoscut ca raportul de administrare pentru Fondul Deschis Active Dinamic aferent perioadei 01.06.2022-30.06.2022 este disponibil pe pagina de internet sau la sediul nostru din Bucuresti, Bd.Dacia nr.20, cladirea Romana Offices, et.4, sector 1

PDF file Raportare 30.06.2022 FDI Active Dinamic
Performanta (RON)
2024-07-12 VUAN %1 zi %YTD %3 ani
FDI Active Dinamic 8,0182 0,21% 8,26% 23,99%